Welcome to the course Open Access at CU - How to publish Open Access?

By completing this course, you will gain insight into the issue of open publishing and basic information about the possibilities that the publishing model of open access offers you. You will be introduced to useful tools and platforms and you will find out who to turn to regarding open access at Charles University.

At the end of this course, you will know how to answer following questions:

 • What is open access?
 • What does it mean to "publish open access"?
 • What are the benefits of open access publishing?
 • What is the difference between the green and the gold route to open access?
 • What specific steps does an author need to take to publish in open access?
 • What are the typical features of so-called predatory journals and publishers and how to avoid them?
 • What does Charles University offer me as an author in the field of open publishing?

Welcome to the Research Data Management course!

Research based on data is becoming more and more common across a wide range of scientific disciplines. With the growing importance of research data, there is also a growing need to manage data properly throughout the research process. In this course, we will introduce the basic concepts of research data management as well as some specific tools that can help you with data management.

During this course you will learn 

 • What are research data
 • What is research data management
 • What are the benefits of research data management
 • What is a data management plan and how to create one
 • Useful tips for collecting and processing research data
 • What are open research data and how to share your data
 • …and a lot more!

Vítejte v kurzu Správa výzkumných dat!

Výzkum založený na datech už zdaleka není jen doménou přírodních věd, ale stává se čím dál běžnější napříč různými vědními disciplínami. S rostoucím významem dat roste také potřeba umět s daty nakládat a to jak v průběhu výzkumného projektu, tak po jeho skončení. V rámci tohoto kurzu vás seznámíme s problematikou správy výzkumných dat a také vám představíme užitečné nástroje, které vám se správou dat mohou pomoci.

V průběhu tohoto kurzu se mimo jiné dozvíte

 • Co jsou to výzkumná data
 • Co se rozumí správou výzkumných dat
 • Jaké výhody management dat přináší
 • Co je to plán managementu dat (data management plan) a jak jej vytvořit
 • Tipy pro zpracovávání dat
 • Co jsou otevřená výzkumná data a jak data sdílet

Tento kurz je určen pro účastníky série školení Open science: Od dat k publikaci. Každé téma obsahuje použité materiály z prezenčního setkání (prezentace, handout apod.), doplňující materiály ke studiu, doporučenou literaturu a odkazy na zajímavé nástroje či zdroje. 

Termín série přednášek: 3.–4. 2. 2021

Místo konání přednášek: seminář se uskuteční online

Cílová skupina: Školení jsou svým obsahem zaměřena na výzkumné a akademické pracovníky s cílem uvést jak obecné informace o principech open science, tak představit užitečné nástroje, které mohou zaměstnanci UK ke své práci využívat, a možnosti podpory, které Univerzita Karlova nabízí. V rámci série školení budou probírány také podmínky poskytovatelů financí vztahující se k open science, což může být zvlášť užitečné pro řešitele evropských projektů (H2020, ERC apod.) nebo vedoucí výzkumných týmů. 

Pro obdržení potvrzení o úspěšném absolvování školení je potřeba zúčastnit se obou částí školení v plném rozsahu (dvoudenní seminář + distanční výuka).

Tento kurz odpovídá 12 hodinám samostudia.

Kontakt: openscience@cuni.cz

Vítejte v kurzu Open access na UK – Jak publikovat otevřeně?

Absolvováním tohoto kurzu získáte vhled do problematiky otevřeného publikování a základní informace o možnostech, které Vám publikační model otevřeného přístupu nabízí. Na konci kurzu si budete umět zodpovědět následující otázky:

 • Co je to open access?
 • Co znamená "publikovat otevřeně"?
 • Jaké výhody publikování v režimu open access přináší?
 • Jaký je rozdíl mezi zelenou a zlatou cestou open access?
 • Co jsou otevřená data a proč jim věnovat pozornost?
 • Co mi jako autorovi v oblasti otevřeného publikování Univerzita Karlova nabízí?

Kurz OK2 je určen zaměstnancům knihoven UK a je veden formou train-the-trainer. Cílem je vyškolit účastníky v tématech spojených s otevřenou vědou (open science) tak, aby sami byli schopni školit a poskytovat metodickou podporu na fakultách.