Na test máte 30 minut na test. Hodně štěstí!


Vítejte v kurzu Vyučování češtiny jako druhého jazyka.

Cílem kurzu je představit účastníkům specifika výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka, seznámit je s legislativním rámcem a možnostmi podpory žáků s odlišným mateřským jazykem v českých školách a představit metodiku výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka. Po absolvování kurzu bude účastník schopen samostatně stanovit cíl kurzu, vybrat vhodné didaktické materiály a metody tak, aby komplexně rozvíjel komunikační kompetenci žáka. Bude také rozumět pespektivě nerodilého mluvčího, který si češtinu osvojuje jako cizí/druhý jazyk.