Vstupem na tuto platformu, která si klade nelehký, šetrně vzdělávací cíl, o nějž se pokusíme snad lehce zábavným způsobem, se z vás stávají forenzní vyšetřovatelé elévové. Pro zjednodušení vás budeme dále oslovovat již jen jako vyšetřovatele.

Chceme vám zde představit kriminální případy, které se opravdu staly a jak k jejich vyřešení přispěly některé nám známé analytické metody. A jelikož se jedná o kurz vzdělávací, nemůžeme vám milí vyšetřovatelé a ani nechceme, zatajit principy použitých metod.

Jako před každým tělesným procvičením těla se provádí rozcvička, nechceme vás ochudit ani o tu duševní. Pojďte se na začátek rozehřát malou mentální rozcvičkou. Dále vás čekají kriminální příběhy s představením hlavních účinkujících. Ó ano, obvykle se jedná o pachatele, ale ti již byli polapeni a odsouzeni a jejich osudy odvál čas. Slávu trvalejšího charakteru, i když jsou o ni neprávem ochuzeny, si zaslouží hlavně analytické metody, které pomohly zločince dopadnout.

Můžete si i vyzkoušet svoji roli vyšetřovatele v našem detektivním příběhu a nakonec zjistit, co jste si z celého kurzu odnesli ve vědomostním kvízu.

Doufáme, že se vám bude pátrání líbit.

Vaše autorky kurzu.