Cílem  tohoto on-line kurzu je umožnit zahraničním zájemcům o bakalářský studijní program Bohemistika pro cizince řízenou přípravu na přijímací řízení. 

V jednotlivých lekcích se seznámíte s oblastmi, které jsou vyžadovány pro přijímací řízení, a s rozsahem učiva, které se od uchazečů očekává.

Zároveň si ověříte, zda vaše jazyková znalost češtiny odpovídá očekávané úrovni pro studenty programu.

V neposlední řadě se seznámíte s formátem testu a formou ústního pohovoru, který je součástí přijímací zkoušky.

Na vytvoření jednotlivých kapitol se podílejí vyučující Ústavu bohemistických studií.

Součástí každé kapitoly je učební text včetně otázek k textu ověřujících pochopení základní tezí textu, terminologický slovníček, cvičení, kontrolní test, diskusní fórum k tématu, seznam doporučené literatury k tématu.

Kurz je zakončen i. testem ověřujícím jazykovou úroveň studenta;

                          ii. modelovým testem k přijímací zkoušce.

Jednotlivé kapitoly budou v průběhu semestru otvírány postupně s doporučenou časovou dotací na prostudování každé kapitoly.

K veškerým testům psaným v kurzu vám bude poskytnuto vyhodnocení či zpětná vazba.